CBTC mong muốn cột thông tin “Bậc” của lương tại Báo cáo BM02 TT07 và Danh sách trích ngang- Cột lương hiện hưởng cần phải hiển thị bậc hiện tại/ bậc tối đa được hưởng

  • Trước phiên bản R57: Trên báo cáo BM02 TT07 và danh sách trích ngang có thông tin “Bậc” hiển thị bậc lương hiện hưởng của CBNV.
  • Từ phiên bản R57: Cán bộ tổ chức có thể theo dõi chi tiết “Bậc lương hiện hưởng/Bậc lương tối đa được hưởng của ngạch”

Cụ thể như sau:

Khi in báo cáo BM02 TT07 hoặc Danh sách trích ngang, thông tin bậc lương được hiển thị như dưới đây:

Cập nhật 19/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA