CBTC mong muốn dễ dàng thấy chức năng Thêm quá trình công tác ngoài đơn vị trong phần hồ sơ trích ngang

1. Mục đích

Giúp CBTC dễ dàng thấy chức năng Thêm quá trình công tác ngoài đơn vị trong phần hồ sơ trích ngang.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55, phần mềm cho phép khai báo quá trình công tác trong và ngoài đơn vị trong phần hồ sơ. Tuy nhiên chức năng khai báo quá trình công tác ngoài đơn vị bị ẩn cho nên khách hàng không biết cách khai báo.

– Kể từ phiên bản R55, phần mềm tách riêng chức năng khai báo quá trình công tác trong và ngoài đơn vị.

Cụ thể như sau

Tại menu Quản lý hồ sơ\Hồ sơ CBNV, khi khai báo quá trình công tác, phần mềm đã tách riêng 2 chức năng quá trình công tác trong và ngoài đơn vị để dễ dàng chọn đúng nội dung cần khai báo:

Cập nhật 02/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA