CBTC mong muốn đối với Hiệu trưởng là công chức (chưa hết nhiệm kỳ 5 năm) sẽ vẫn lên mẫu báo cáo theo TT07/2019/TT-BNV – PGD Mang Thít

1. Mục đích

Đối với Hiệu trưởng là công chức (chưa hết nhiệm kỳ 5 năm) sẽ vẫn lên mẫu báo cáo theo TT07/2019/TT-BNV – PGD Mang Thít

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R56, theo Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi, Hiệu trưởng sẽ không còn là công chức mà sẽ là viên chức từ 1/7/2020 và sử dụng mẫu lý lịch HS01, HS02, BM01-VC/BNV, BM02-VC/BNV. Tuy nhiên một số Hiệu trưởng chưa hết nhiệm kỳ 5 năm thì hiện tại vẫn là công chức. Vì vậy, nếu khai báo là công chức sẽ không in được các mẫu theo thông tư 07/2019/TT-BNV.

– Kể từ phiên bản R56, với các đơn vị có thiết lập hình thức tự chủ là 1 trong 4 loại đơn vị sự nghiệp, thì các CBNV đang là loại Công chức vẫn lên được báo cáo viên chức bình thường.

Áp dụng cho các đơn vị có thiết lập hình thức tự chủ là 1 trong 4 loại đơn vị sự nghiệp sau:

  • Đơn vị SNCL tự chủ chi thường xuyên và đầu tư
  • Đơn vị SNCL chi thường xuyên
  • Đơn vị SNCL tự chủ một phần chi thường xuyên
  • Đơn vị SNCL do nhà nước cấp kinh phí

Cụ thể như sau

  • Ví dụ: Đơn vị Trường trung học cơ sở MISA là Đơn vị SNCL do NSNN cấp kinh phí.

  • Và có Hiệu trưởng đang là Công chức (chưa hết nhiệm kỳ 5 năm).

  • Khi in các báo cáo HS01, HS02, BM01-VC/BNV, BM02-BNV, các CBNV đang là loại Công chức vẫn lên được báo cáo viên chức bình thường.
  • VD in mẫu HS02-VC/BNV: Sơ yếu lý lịch viên chức.

Cập nhật 13/07/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA