Phòng nội vụ mong muốn phân tách dữ liệu giữa khối xã và các đơn vị HCSN khác đễ dễ dàng tra cứu và in báo cáo theo các khối đơn vị

1. Mục đích

Phân tách dữ liệu giữa khối xã và các đơn vị HCSN khác đễ chuyên viên phòng nội vụ dễ dàng tra cứu và in báo cáo theo các khối đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R56, hiện tại, các đơn vị nội vụ sẽ chia ra nhiều chuyên viên, mỗi người quản lý 1 mảng khác nhau bao gồm: Khối xã, đơn vị hành chính, đơn vị giáo dục, Sự nghiệp khác. Do đó việc quản lý, phân quyền, báo cáo, thống kê cần phải tách biệt dể dễ quản lý và theo dõi. Tuy nhiên trên phần mềm các đơn vị đang chung một cây do đó không thể theo dõi theo từng nhóm đơn vị.

– Kể từ phiên bản R56, phần mềm bổ sung tùy chọn cho đơn vị Sở Nội vụ/Phòng nội vụ được phép lựa chọn hiển thị cây đơn vị theo cây hành chính hay gom nhóm theo loại hình và cấp đơn vị.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị Sở nội vụ, anh/chị vào chức năng thiết lập hệ thống, chọn Tùy chọn.

2. Tại tab Nghiệp vụ, anh/chị có thể thiết lập hiển thị cây đơn vị theo 2 cách:

  • Cách 1 là hiển thị theo cây hành chính như trước đây, anh/chị có thể nhấn tại đây để xem trước cách hiển thị của cây đơn vị
  • Cách 2 là hiển thị theo loại hình và cấp đơn vị

  • Khi tích chọn hiển thị theo loại hình và cấp đơn vị ,trường thông tin chọn đơn vị trên các màn hình Bàn làm việc, Hồ sơ CBNV cấp dưới, Danh sách đơn vị, Tìm kiếm thống kê, Tham số báo cáo sẽ hiển thị theo lựa chọn tương ứng.

  • Ví dụ tại màn hình Bàn làm việc sau khi tích chọn hiển thị theo loại hình và cấp đơn vị

  • Hoặc màn hình Hồ sơ CBNV cấp dưới cũng sẽ hiển thị theo tùy chọn của anh/chị.

Cập nhật 13/07/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA