Chuyên viên đơn vị chủ quản/nội vụ mong muốn có thể sắp xếp thứ tự CBNV đơn vị được tra cứu để dễ tìm kiếm

1. Mục đích

Giúp chuyên viên đơn vị chủ quản/nội vụ có thể sắp xếp thứ tự CBNV đơn vị được tra cứu để dễ tìm kiếm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R56, trên phần mềm, mục tra cứu hồ sơ thì CBNV trong đơn vị được tra cứu đang được sắp xếp theo thứ tự như sau: Thứ tự phòng ban -> Thứ tự CBNV -> Thứ tự chức vụ/chức danh -> tên. Do đó chuyên viên đơn vị chủ quản khó theo dõi, tìm kiếm nhanh.

– Kể từ phiên bản R56, phần mềm bổ sung tính năng sắp xếp thứ tự tại màn hình tra cứu CBNV đơn vị cấp dưới.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị chủ quản/nội vụ, vào menu Hồ sơ CBNV, tích chọn CBNV cần tra cứu hồ sơ CBNV (1). Tại đây phần mềm đã bổ sung tính năng Sắp xếp thứ tự theo 3 cách:

  • Sắp xếp thứ tự theo mặc định
  • Sắp xếp thứ tự theo alphabet của họ và tên
  • Sắp xếp thứ tự theo alphabet của số hiệu cán bộ

2. Tại giao diện tra cứu dạng cột (1), nhấn Sắp xếp (2), tại danh sách CBNV (3) sẽ hiển thị thứ tự sắp xếp theo cách anh/chị đã chọn:

3. Tương tự, tại giao diện tra cứu dạng list, anh/chị cũng có thể sắp xếp thứ tự theo 3 cách trên:

 

Cập nhật 13/07/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA