CBTC mong muốn in được danh sách nghỉ hưu hàng năm để lưu trữ thông tin

1. Mục đích

Giúp CBTC in được danh sách nghỉ hưu hàng năm để lưu trữ thông tin.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R56, định kỳ hằng năm đơn vị cần nộp danh sách dự kiến nghỉ hưu năm sau cho đơn vị chủ quản để biết được trong năm tới dự kiến sẽ có bao nhiêu người nghỉ hưu. Tuy nhiên hiện tại phần mềm chưa đáp ứng báo cáo này.

– Kể từ phiên bản R56, phần mềm thay đổi giao diện Nghỉ hưu đồng thời bổ sung báo cáo.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Quản lý hồ sơ\Nghỉ hưu, phần mềm đã cải tiến giao diện giúp anh/chị theo dõi các CBNV đến kỳ nghỉ hưu một cách dễ dàng hơn. Với đơn vị chủ quản sẽ có thể theo dõi danh sách nghỉ hưu của đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc.

2. Tại tab Danh sách nghỉ hưu tại đơn vị:

  • Có thể nhấn Đăng ký thông tin để đăng ký thông tin sau khi nghỉ hưu của CBNV

  • Khi chọn hình thức hưởng BHXH Qua tổ chức dịch vụ BHXH => Cần điền thêm Nơi đăng ký khám chữa bệnh.

  • Khi chọn hình thức hưởng BHXH Qua tài khoản thẻ => Khai báo thêm Số tài khoản, Ngân hàng mở tài khoản, Chi nhánh Nơi đăng ký khám chữa bệnh.

3. Tại tab Danh sách nghỉ hưu đơn vị cấp dưới

4. Ngoài ra, tại menu Báo cáo\Báo cáo quản trị, phần mềm cũng đã bổ sung báo cáo Danh sách CBNV nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH.

Cập nhật 15/07/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA