CBTC PGD mong muốn chỉ quản lý các nội dung thông tin cơ bản cần thiết đối với ngành giáo dục

1. Mục đích

Giúp chuyên viên đơn vị chủ quản/nội vụ dễ dàng quản lý các nội dung thông tin cơ bản cần thiết đối với ngành giáo dục.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R56, tại địa phương, nhân lực tại các trường không có nhiều, người phụ trách phần mềm tại các đơn vị trường học kiêm nhiệm nhiều thứ khi nhìn thấy nhiều thông tin tại phần hồ sơ họ sẽ cảm thấy rối, mất công nhập liệu. Đồng thời, nhu cầu quản lý của ngành giáo dục không cần quá nhiều thông tin như trên phần mềm đang hỗ trợ, các đơn vị có đơn vị nhập hết đơn vị không dẫn đến việc quản lý nhập liệu khó khăn, không theo dõi được những đơn vị nào đã nhập đủ các thông tin cơ bản vì để coi là hoàn thiện hồ sơ thì phải đánh dấu hoàn thành hết các mục trên hồ sơ trích ngang.

– Kể từ phiên bản R56, phần mềm cho phép đơn vị chủ quản/nội vụ có thể thiết lập các thông tin hiển thị tại phần danh sách trích ngang.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị Sở nội vụ, anh/chị vào chức năng thiết lập hệ thống, chọn Tùy chọn.

2. Tại tab Nghiệp vụ (1), anh/chị có thể thiết lập hiển thị thông tin hồ sơ của toàn tỉnh bằng cách tích chọn các nội dung có nhu cầu quản lý (2).

Lưu ý các thông tin từ 1 đến 4 là các thông tin bắt buộc hiển thị cho nên sẽ không thể bỏ được.


3. Khi thiết lập thông tin này thì các đơn vị trực thuộc sẽ nhận được thông báo ngay thức thì về việc thay đổi hiển thị hồ sơ, đồng thời sẽ chỉ nhìn thấy các thông tin tương ứng để nhập liệu và xem, bao gồm cả màn hình khai báo chi tiết, màn hình danh sách đơn vị, tìm kiếm thống kê, hay là giao diện tham số khi in báo cáo.

4. Trong trường hợp Phòng nội vụ quận huyện có nhu cầu quản lý ít thông tin hơn thì có thể bỏ tích chọn các thông tin không cần thiết dựa trên các thông tin đã được thiết lập tại Sở nội vụ. Khi đó các đơn vị cấp dưới trực thuộc PNV sẽ nhận được thông báo và hiển thị tương ứng với thiết lập của Phòng Nội vụ.

Cập nhật 13/07/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA