CBTC mong muốn hiển thị mã NS khi điều chuyển cán bộ sang đơn vị khác

1. Mục đích

Giúp CBTC hiển thị mã NS khi điều chuyển cán bộ sang đơn vị khác.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R47, khi điều chuyển cán bộ sang đơn vị khác, phần mềm sẽ hiển thị mã ngân sách cho đơn vị chọn điều chuyển để tránh nhầm đơn vị.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Hồ sơ, chọn tab Điều chuyển. Nhấn Điều chuyển cán bộ.

2. Nhập các thông tin cán bộ được điều chuyển.

3. Tại phần Quyết định điều chuyển, nếu điều chuyển CBNV đến đơn vị có sử dụng phần mềm QLCB.VN, khi chọn đơn vị, phần mềm sẽ hiển thị mã ngân sách cho đơn vị chọn điều chuyển để tránh nhầm đơn vị.

Cập nhật 14/04/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA