CBTC mong muốn in báo cáo chi tiết kết quả nhập liệu vào phần mềm MISA QLCB chỉ hiển thị tổng của đơn vị chứ không cần hiển thị chi tiết tên từng CBNV

1. Mục đích

Giúp CBTC khi in báo cáo chi tiết kết quả nhập liệu vào phần mềm MISA QLCB chỉ hiển thị tổng của đơn vị chứ không cần hiển thị chi tiết tên từng CBNV.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R54, khi in báo cáo chi tiết kết quả nhập liệu vào phần mềm MISA QLCB đang thể hiện chi tiết từng người sẽ rất dài (có thể lên tới hàng nghìn dòng)

– Kể từ phiên bản R54, khi báo cáo chi tiết kết quả nhập liệu vào phần mềm MISA QLCB in tại đơn vị chủ quản/nội vụ: phần mềm cho phép in theo mode tổng hợp chỉ thống kê tới cấp đơn vị, hoặc chi tiết tới từng CBNV.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị chủ quản/đơn vị nội vụ, vào menu Tra cứu hồ sơ\Thống kê hồ sơ chưa hoàn thiện.

2. Khi in Báo cáo chi tiết kết quả nhập dữ liệu vào phần mềm MISA QLCB, phần mềm bổ sung mode in Chi tiết theo đơn vị.

3. Khi in báo cáo, báo cáo chỉ hiển thị tổng của đơn vị chứ không hiển thị chi tiết tên từng CBNV như trước đây.

Cập nhật 13/05/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA