Phòng nội vụ mong muốn xuất được danh sách cán bộ theo các đơn vị trực thuộc

1. Mục đích

Giúp phòng nội vụ xuất được danh sách cán bộ theo các đơn vị trực thuộc.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R56, khi CBTC tại đơn vị chủ quản/nội vụ sử dụng chức năng Tìm kiếm thống kê và xuất khẩu danh sách CBNV theo nhu cầu, có thể xuất khẩu 1 hoặc nhiều đơn vị. Tuy nhiên khi thực hiện xuất khẩu nhiều đơn vị, danh sách CBNV xuất ra liên tục không phân ra theo các đơn vị làm khó theo dõi.

– Kể từ phiên bản R56, khi thực hiện xuất khẩu CBNV tại màn hình tra cứu, cho phép tùy chọn có nhóm theo đơn vị. Nếu có thì file xuất khẩu ra sẽ có dòng nhóm Đơn vị ở đầu để phân biệt.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị chủ quản/nội vụ, khi thực hiện tra cứu hồ sơ đơn vị cấp dưới, nếu anh/chị tra cứu từ 2 đơn vị trở lên (1) , khi Xuất khẩu (2) file tra cứu, phần mềm bổ sung tùy chọn Nhóm cán bộ nhân viên theo từng đơn vị.

2. Khi tích chọn tùy chọn này, file xuất khẩu ra sẽ có dòng nhóm đơn vị ở đầu để anh/chị dễ theo dõi.

Cập nhật 13/07/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA