CBTC mong muốn in được mẫu bổ sung SYLL định kỳ 2d/TCTW

1. Mục đích

Giúp CBTC in được mẫu bổ sung SYLL định kỳ 2d/TCTW.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55, hằng năm CBNV là đảng viên phải thực hiện bổ sung lý lịch định kỳ theo mẫu 2d/TCTW tương tự như mẫu bổ sung lý lịch định kỳ của CBNV bình thường (mẫu HS03) tuy nhiên ít thông tin hơn.
– Kể từ phiên bản R55, phần mềm bổ sung mẫu báo cáo 2d/TCTW: Phiếu bổ sung lý lịch

Cụ thể như sau

1. Tại menu Quản lý hồ sơ\Bổ sung lý lịch, phần mềm đã bổ sung mẫu báo cáo 2d/TCTW: Phiếu bổ sung lý lịch.

2. Ngoài ra, tại giao diện CBNV bổ sung lý lịch định kỳ, CBVN cũng có thể in được báo cáo này.

3. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 09/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA