CBTC mong muốn in được một số mẫu hồ sơ bầu cử theo nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQC

1. Mục đích

Giúp CBTC in được một số mẫu hồ sơ bầu cử theo nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQC.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R47, phần mềm chưa đáp ứng được các mẫu hồ sơ bầu cử.

– Kể từ phiên bản R47, phần mềm cho phép in các biểu mẫu ứng cử ĐBNĐND theo nghị định ban hành.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Hồ sơ, nhấn In. Tại đây phần mềm đã bổ sung 8 mẫu hồ sơ bầu cử theo nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQC.

2. Lần lượt nhấn in mẫu từng hồ sơ.

Đơn ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV

Sơ yếu lý lịch của người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV

Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV

Đơn ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026

Sơ yếu lý lịch của người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026

Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026

 

Cập nhật 14/04/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA