CBTC mong muốn in được thông tin đã nhập trong phần hồ sơ để làm cam kết giữa CBTC và CBNV trong đơn vị

1. Mục đích

Giúp CBTC in được thông tin đã nhập trong phần hồ sơ để làm cam kết giữa CBTC và CBNV trong đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R49, khi khai báo thông tin hồ sơ, CBNV sẽ thực hiện khai báo, CBTC có thể khai báo hộ hoặc khai báo bổ sung các thông tin còn thiếu trong hồ sơ của CBNV => các thông tin này cần được xác nhận là đúng từ phía CBNV cũng như CBTC để có căn cứ làm các nghiệp vụ liên quan.

– Kể từ phiên bản R49, phần mềm bổ sung mẫu báo cáo tại màn hình danh sách trích ngang cho khách hàng in làm cam kết giữa 2 bên.

Cụ thể như sau

1. Khi CBTC khai báo hộ hoặc khai báo bổ sung các thông tin còn thiếu trong hồ sơ của CBNV, CBTC có thể nhấn In. Tại đây phần mềm đã bổ sung Mẫu in hồ sơ cán bộ nhân viên để có căn cứ xác nhận là đúng từ phía CBNV cũng như CBTC để có căn cứ làm các nghiệp vụ liên quan.

2. Ngoài ra có thể in mẫu báo cáo này tại menu Hồ sơ\tab Danh sách trích ngang.

3. Chương trình in mẫu như sau: mẫu báo cáo sẽ in ra toàn bộ các thông tin tại giao diện hồ sơ CBNV (bao gồm cả phần CBTC đã cập nhật/bổ sung)

Cập nhật 16/08/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA