CBTC mong muốn khai báo được 3 loại đối tượng chính sách trong hồ sơ là con thương binh, con bệnh binh, con liệt sỹ

1. Mục đích

Giúp CBTC khai báo được 3 loại đối tượng chính sách trong hồ sơ là con thương binh, con bệnh binh, con liệt sỹ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R49, CBTC chưa thể chọn các đối tượng con thương binh, con bệnh binh, con liệt sỹ để khai báo cập nhật đúng lý lịch hồ sơ theo đúng đối tượng chính sách của CBNV.

– Kể từ phiên bản R49, phần mềm bổ sung thêm giá trị thông tin thuộc đối tượng chính sách khi khai báo hồ sơ CBNV.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Hồ sơ, mục 7. Thông tin chung, khi khai báo Đối tượng chính sách, phần mềm đã bổ sung 3 loại đối tượng chính sách trong hồ sơ là ” con thương binh, con bệnh binh, con liệt sỹ”.

2. Tương tự, tại giao diện CBNV bổ sung lý lịch định kỳ, phần mềm cũng đã bổ sung 3 loại đối tượng chính sách trong hồ sơ là ” con thương binh, con bệnh binh, con liệt sỹ”.

Cập nhật 08/08/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA