CBTC mong muốn khi in mẫu 2C/BVN2008 thể hiện đầy đủ ngày tháng năm sinh trong mục Quan hệ gia đình

1. Mục đích

Giúp CBTC khi in mẫu 2C/BVN2008 thể hiện đầy đủ ngày tháng năm sinh trong mục Quan hệ gia đình.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R47, khi in mẫu 2C/BVN2008, tại phần quan hệ gia đình, chỉ thể hiện năm sinh của thân nhân trong gia đình CBNV chứ không thể hiện cả ngày tháng năm sinh dù đã ghi đầy đủ.

– Kể từ phiên bản R47, khi in mẫu 2C/BVN2008 thể hiện đẩy đủ ngày tháng năm sinh trong mục Quan hệ gia đình.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo, chọn xem báo cáo 2C/BVN2008: Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức.

2. Khai báo các tham số báo cáo:

  • Chọn Đơn vị công tác.
  • Tích chọn những CBNV cần in sơ yếu lý lịch.
  • Nhấn Đồng ý.

3. Tại đây, với mỗi sơ yếu lý lịch của từng cán bộ nhân viên, tại mục Quan hệ gia đình, phần mềm đã thể hiện đầy đủ ngày tháng năm sinh của thân nhân CBNV.

Cập nhật 14/04/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA