CBTC mong muốn khi in mẫu SYLL HS02 có thể lấy lên thông tin danh hiệu khen thưởng tại mục Khen thưởng

1. Mục đích

Giúp CBTC CBTC in mẫu SYLL HS02 có thể lấy lên thông tin danh hiệu khen thưởng tại mục Khen thưởng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55, khi in SYLL HS02 tại phần Khen thưởng, hiện tại phần mềm chỉ lấy Hình thức khen thưởng do đó CBNV bị thiếu thông tin Danh hiệu khen thưởng, không thể hiện được danh hiệu khen thưởng là gì. 

– Kể từ phiên bản R55, khi in SYLL HS02, tại phần Khen thưởng, phần mềm lấy lên cả thông tin Danh hiệu khen thưởng.

Cụ thể như sau

1. Khi in mẫu HS02-VC/BNV: Sơ yếu lý lịch viên chức, tại mục 20. Khen thưởng, phần mềm lấy lên thông tin Danh hiệu khen thưởng – Hình thức khen thưởng + Năm khen thưởng.

Nếu chỉ có Danh hiệu hay Hình thức khen thưởng thì sẽ lấy lên Danh hiệu/Hình thức + Năm khen thưởng.

2. Tương tự, phần mềm cũng thay đổi cách lấy số liệu với các mẫu báo cáo sau:

  • 2C-BNV/2008: Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (Quyết định số 02/2018/QĐ-BNV)
  • 2C/TCTW-98: Sơ yếu lý lịch
  • 2a-BNV/2007: Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV)

Cập nhật 02/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA