CBTC mong muốn lưu thông tin đơn vị khi đăng nhập

1. Mục đích

Tiết kiệm thời gian cho CBNV khi đăng nhập vào phần mềm MISA QLCB.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R25, các đơn vị mỗi lần đăng nhập sử dụng phần mềm đều phải nhập lại thông tin đăng nhập. Mỗi lần thao tác như vậy khá mất thời và không tiện dụng cho người dùng. Hiện tại phần mềm đã cho phép lưu thông tin đăng nhập và mật khẩu người dùng trên giao diện nhưng chưa cho lưu thông tin đơn vị.

– Kể từ phiên bản R25, phần mềm cải tiến giao diện đăng nhập để khi đã đăng nhập thành công 1 đơn vị rồi, sẽ lưu lại thông tin đăng nhập bao gồm đơn vị & tên đăng nhập để NSD đỡ mất công gõ lại. Hoặc với đơn vị đã nâng cấp lên MISA ID sẽ có thể đăng nhập bằng cách chỉ cần nhập mail/sđt & mật khẩu.

Cụ thể như sau

1. Khi đăng nhập vào phần mềm MISA QLCB, phần mềm đã cải tiến giao diện đăng nhập như sau:

  • Chọn Đơn vị (có thể nhập nhanh Tên đơn vị để tìm kiếm hoặc Mã QHNS)
  • Nhập Tên đăng nhập
  • Nhập Mật khẩu => Nhấn Đăng nhập

2. Sau khi đăng nhập thành công, phần mềm sẽ tự động lưu lại thông tin đăng nhập của đơn vị gồm tên đơn vị và tên đăng nhập để NSD không cần phải gõ lại.

Anh/chị sẽ chỉ cần nhập lại mật khẩu từ các lần đăng nhập sau.

Cập nhật 13/07/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA