CBTC mong muốn mẫu phiếu eCBCCVC-BNV/2020 thể hiện đầy đủ thông tin hơn và sửa các nội dung của mẫu đã cũ

1. Mục đích

Giúp mẫu phiếu eCBCCVC-BNV/2020 thể hiện đầy đủ thông tin hơn và sửa các nội dung của mẫu đã cũ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R54, đơn vị đang kê khai thông tin CBNV theo mẫu eCBCCVC-BNV/2020, tuy nhiên còn một số vấn đề cần được bổ sung, chỉnh sửa để mẫu được đầy đủ thông tin nhất.

– Kể từ phiên bản R54, phần mềm bổ sung các phần thông tin còn thiếu và thay đổi trên mẫu eCBCCVC.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo\Hồ sơ, chọn in mẫu báo cáo Mẫu phiếu nhập eCBCCVC-BNV/2020.

Hoặc anh/chị cũng có thể in báo cáo này tại màn hình hồ sơ chi tiết của CBNV.

2. Chương trình in mẫu như sau:

  • Nội dung mục 82. Kê khai tài sản, thu nhập thì sửa thông tin lại là: thông tin kê khai tài sản thì là theo nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 theo thông tư mới nhất. Đồng thời hiển thị đầy đủ danh sách tài sản theo thông tin đã khai báo trên chương trình.

  • Phần mềm cũng bổ sung thông tin đóng bảo hiểm:

Cập nhật 13/05/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA