CBTC mong muốn sắp xếp hiển thị phần Quan hệ gia đình chỉ tiêu 30 trên mẫu sơ yếu lý lịch 2C-BNV/2008 và 2C/98

1. Mục đích

Giúp CBTC sắp xếp hiển thị phần Quan hệ gia đình chỉ tiêu 30 trên mẫu sơ yếu lý lịch 2C-BNV/2008 và 2C/98.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R49, tại phần Quan hệ gia đình của mẫu sơ yếu lý lịch 2C, phần mô tả của  phần mềm đang lấy theo thứ từ Nghề nghiệp, nơi ở, quên quán.

– Kể từ phiên bản R49, tại phần Quan hệ gia đình của mẫu sơ yếu lý lịch 2C, phần mềm thay đổi phần mô tả theo đúng thứ tự quy trình trên mẫu:  Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở.

Cụ thể như sau

1. In mẫu 2C/TCTW-98: Sơ yếu lý lịch tại màn hình Danh sách trích ngang, Hồ sơ chi tiết hoặc tại menu Báo cáo\Xem báo cáo.

2. Tại mục 30. Quan hệ với gia đình, phần mềm thay đổi phần mô tả theo đúng thứ tự quy trình trên mẫu:  Quê quán => nghề nghiệp => chức danh, chức vụ => đơn vị công tác, học tập => nơi ở.

3.Tương tự với mẫu 2C-BNV/20-8: Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức.

4. Phần mềm cũng thay đổi phần mô tả theo đúng thứ tự quy trình trên mẫu:  Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở.

Cập nhật 08/08/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA