CBTC mong muốn thay đổi cách lấy số liệu một số thông tin trên mẫu 2C-BNV/2008

1. Mục đích

Thay đổi cách lấy số liệu một số thông tin trên mẫu 2C-BNV/2008.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R54, trên mẫu SYLL 2C/2008, có mục số 27- Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học. Tại cột “Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng” sẽ lấy các thông tin tại phần đào tạo bồi dưỡng trên phần mềm. Tại cột “Văn bằng chứng chỉ, trình độ” sẽ lấy thông tin tại phần Chứng chỉ trên phần mềm. Tuy nhiên, cách lấy số liệu hiện tại ở cột “Văn bằng chứng chỉ, trình độ” lại lấy cả thông tin Trình độ trong bản ghi Quá trình đào tạo => chưa chính xác so với mong muốn của KH.

– Kể từ phiên bản R54, phần mềm sửa cách lấy số liệu của tiêu chí 27.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo\Hồ sơ, chọn in báo cáo 2C-BNV/2008: Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức.

Hoặc anh/chị cũng có thể in tại màn hình hồ sơ chi tiết của CBNV.

2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn Đơn vị công tác
  • Tích chọn CBNV cần in sơ yếu lý lịch
  • Tích chọn có Hiển thị thông tin bậc lương cao nhất tại ngạch hiện hưởng hay không
  • Nhấn Đồng ý

3. Tại mục 27. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, chương trình đã thay đổi như sau:

  • Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng: Lấy thông tin Tên chứng chỉ với bản ghi Chứng chỉ (trừ tên chứng chỉ là Tin học, Tiếng dân tộc, Ngoại ngữ)
  • Văn bằng chứng chỉ, trình độ: Với các nhóm chứng chỉ là Tin học, Tiếng dân tộc: thông tin là Tên chứng chỉ + Trình độ tương ứng; Với các nhóm chứng chỉ là Lý luận chính trị, Quản lý nhà nước và khác hoặc tự nhập: chỉ thể hiện nội dung Trình độ tương ứng.

Cập nhật 13/05/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA