CBTC mong muốn thay đổi cách lấy số liệu phần quá trình công tác trên mẫu sơ yếu lý lịch 2C/2008 và 2C/98

1. Mục đích

Giúp CBTC thay đổi cách lấy số liệu phần quá trình công tác trên mẫu sơ yếu lý lịch 2C/2008 và 2C/98.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R49, tại phần diễn giải chi tiết quá trình công tác, theo quy định chỉ khai báo đơn vị công tác chứ không lấy thông tin cả về phòng ban như hiện tại của chương trình. Ngoài ra trên mẫu sơ yếu lý lịch 2C/2008 và 2C/98, tại mục Quá trình công tác, phần mềm lấy lên cả quá trình sinh hoạt đảng, đoàn thể.

– Kể từ phiên bản R49, phần mềm cập nhật cách lấy số liệu quá trình công tác trên mẫu sơ yếu lý lịch 2C/2008 và 2C/98.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Hồ sơ, mục 2. Quá trình công tác, tại phần Quá trình công tác, CBNV được khai báo quá trình công tác như sau.

2. Nhấn In và chọn in mẫu. Ví dụ in mẫu 2C/TCTW-98: Sơ yếu lý lịch.

3. Tại đây, phần mềm chỉ lấy lên đúng Quá trình công tác đã khai báo tại phần Hồ sơ của CBNV chứ không lấy lên cả Quá trình tham gia sinh hoạt đảng, đoàn thể như trước đây. Đồng thời không lấy thông tin cả về phòng ban như trước.

4. Tương tự với mẫu 2C-BNV/2008: Sơ yếu lý lịch cán bộ công chức, viên chức.

5. Với CBNV không khai báo thông tin Quá trình công tác:

5. Khi in mẫu, phần mềm sẽ lấy lên thông tin từ ngày bắt đầu làm việc tại đơn vị đến nay.

Cập nhật 09/08/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA