CBTC mong muốn thay thế nút Cất thành nút Lưu

1. Mục đích

Thay thế nút Cất thành nút Lưu.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R49, hiện tại để lưu thông tin, phần mềm đang sử dung chức năng Cất khiến người sử dụng mới không biết để sử dụng do đã quen với việc nhấn Lưu để lưu thông tin được khai báo.

– Kể từ phiên bản R49, phần mềm cải tiến toàn bộ hệ thống, đổi hết thuật ngữ Cất thành Lưu.

Cụ thể như sau

1. Phần mềm cải tiến lại toàn bộ giao diện, thành nút Cất thành Lưu.

Ví dụ: Tại menu Đánh giá\Thiết lập quy trình đánh giá, sau khi CBTC thiết lập quy trình đánh giá, nhấn Lưu để lưu thay vì nhấn Cất như trước đây.

2. Tương tự, tại menu Hồ sơ, sau khi khai báo hồ sơ, nhấn Lưu hoặc nhấn Lưu và Thêm.

Cập nhật 08/08/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA