CBTC mong muốn thể hiện được sự thay đổi về loại hợp đồng trên quá trình công tác khi in sơ yếu lý lịch Hs02-VC

1. Mục đích

Giúp CBTC thể hiện được sự thay đổi về loại hợp đồng trên quá trình công tác khi in sơ yếu lý lịch Hs02-VC.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55, tại phần quá trình công tác khi in mẫu SYLL HS02-VC thì phần mềm đang lấy theo cấu trúc <<Loại quyết định>> – <<Chức vụ>>- <<Chức danh>>- <<Chức vụ, chức danh kiêm nhiệm>> – Phòng ban – Đơn vị công tác. Trong trường hợp chuyển từ lao động hợp đồng sang viên chức thì chưa thể hiện được .

– Kể từ phiên bản R55, phần mềm bổ sung cách lấy số liệu liên quan đến Loại Cán bộ thay đổi theo quá trình công tác.

Cụ thể như sau

Tại menu Quản lý hồ sơ\Hồ sơ CBNV, khi thay đổi loại cán bộ theo quá trình công tác thì khi in các báo cáo SYLL, phần mềm sẽ hiển thị số liệu liên quan:

Cập nhật 02/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA