CBTC mong muốn thống kê được danh sách CBNV dự kiến nghỉ hưu trong khoảng thời gian nhất định

1. Mục đích

Giúp CBTC thống kê được danh sách CBNV dự kiến nghỉ hưu trong khoảng thời gian nhất định.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55, định kỳ, đơn vị Nội vụ yêu cầu các đơn vị cấp dưới báo cáo danh sách CBNV dự kiến nghỉ hưu, thôi việc theo quy định của pháp luật để nhằm nắm bắt được sự thay đổi về công tác cán bộ trong thời gian tới. Tại đơn vị chỉ có đối tượng dự kiến nghỉ hưu chứ không có thôi việc theo quy định của pháp luật (cán bộ, công chức thôi việc theo nghị định 46/2010 và viên chức thôi việc theo nghị định 115/2020, thôi việc theo nguyện vọng). Hiện phần mềm chưa đáp ứng mẫu báo cáo này.

– Kể từ phiên bản R55, phần mềm bổ sung mẫu báo cáo đáp ứng yêu cầu tại đơn vị.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo quản trị, phần mềm đã bổ sung Danh sách người nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc ngay theo nghị định 115/2020/NĐ-CP.

2. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 02/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA