CBTC mong muốn thống kê riêng loại công chức xã, công chức hành chính

1. Mục đích

Giúp CBTC thống kê riêng loại công chức xã, công chức hành chính.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R49, cấp xã đã có một số chức danh cán bộ, công chức đặc thù, khác so với các cấp, loại hình đơn vị khác. Do đó, tại đơn vị nội vụ, cần thống kê riêng các loại cán bộ xã, công chức xã, cán bộ hành chính, công chức hành chính. Phần mềm đã đáp ứng các bộ lọc tại phần tìm kiếm thống kê, tuy nhiên nếu muốn thống kê công chức xã thì sau khi chọn loại cán bộ, người dùng cần chọn thêm đơn vị là các UBND xã.

– Kể từ phiên bản R49, phần mềm bổ sung thêm tiêu chí tìm kiếm Tuyến đơn vị (cho phép lọc theo điều kiện để tìm riêng các đơn vị thuộc tuyến tỉnh/huyện/xã)

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tìm kiếm thống kê, phần mềm đã bổ sung thêm tiêu chí tìm kiếm Tuyến đơn vị, cho phép lọc theo điều kiện để tìm riêng các đơn vị thuộc tuyến tỉnh/huyện/xã.

2. Ví dụ cần lọc cán bộ công chức xã, lọc tiêu chí Tuyến đơn vị Xã, Loại cán bộ Công chức.

3. Có thể nhấn Lưu để lưu tiêu chí thống kê để những lần sau có thể lọc nhanh mà không cần chọn lại:

  • Đặt Tên thống kê
  • Tích chọn Là thống kê chung hay không : khi không tích chọn, điều kiên lọc sẽ hiển thị tại phần Thống kê cá nhân.

Cập nhật 30/08/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA