CBTC mong muốn xuất khẩu các báo cáo theo thông tư 03/2018 để nhập khẩu nhanh vào phần mềm của Bộ Nội vụ, sửa báo cáo 0303 và bổ sung chức năng gửi nhận và tổng hợp báo cáo

1. Mục đích

Giúp CBTC xuất khẩu các báo cáo theo thông tư 03/2018 để nhập khẩu nhanh vào phần mềm của Bộ Nội vụ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R52 có các vấn đề sau:

  • Hàng năm SNV cần phải báo cáo số liệu về các báo cáo thuộc bộ TT03/2018 trên hệ thống nộp báo cáo của Bộ nội vụ, trên hệ thống này có thể nhập tay, nhập qua file excel, file mẫu nhập khẩu tương tự như mẫu báo cáo tuy nhiên sẽ bỏ bớt các dòng trên báo cáo. Hiện tại trên PM khi xuất khẩu, PM xuất ra cả tên báo cáo, đơn vị phải chỉnh sửa lại hay copy số liệu sang file chuẩn của phần mềm BNV => mất nhiều thời gian và công sức.
  • Phần mềm chưa đáp ứng xuất khẩu các mẫu báo cáo theo TT 03/2018 để nhập khẩu nhanh vào phần mềm của BNV.

– Kể từ phiên bản R52, phần mềm đáp ứng cho phép đơn vị xuất khẩu các báo cáo theo thông tư 03/2018 để nhập khẩu nhanh vào phần mềm của BNV, đồng thời sửa báo cáo 0303 và bổ sung chức năng gửi nhận và tổng hợp báo cáo.

Cụ thể như sau

1. Phần mềm đáp ứng cho phép đơn vị xuất khẩu các báo cáo theo thông tư 03/2018 để nhập khẩu nhanh vào phần mềm .

2. Đồng thời phần mềm sửa báo cáo 0303: khi in báo cáo 0303, tại form khai báo tham số, phầm mềm cho phép in tổng hợp tại các đơn vị và thêm mode in tách công chức viên chức khi in tại đơn vị chủ quản/đơn vị nội vụ.

3. Ngoài ra, phần mềm bổ sung chức năng gửi nhận và tổng hợp báo cáo tại thanh menu.

4. Khi nhấn Nhận/Lập/Gửi báo cáo, tại tab Tổng hợp và gửi báo cáo lên cấp trên, nhấn Tổng hợp báo cáo:

  • Lập báo cáo: tại bước này, anh chị nhấn Chọn báo cáo, phần mềm cho phép chọn các báo cáo theo thông tư 03/2018. Tích chọn các báo cáo và nhấn Tiếp tục.

  • Tổng hợp: Tại bước này, anh/chị tích chọn những đơn vị cần tổng hợp, đồng thời tích chọn Tổng hợp báo cáo của chính đơn vị nếu cần tổng hợp cả báo cáo của đơn vị. Nhấn Tiếp tục.

  • Xác nhận: Tại bước Xác nhận, tích chọn danh sách báo cáo, nhấn Lập và gửi.

Cập nhật 14/02/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA