CBTC muốn biết chính xác ai đã thay đổi thông tin của tên CBNV để kiểm tra nhanh chóng

1. Mục đích

Giúp CBTC biết chính xác ai đã thay đổi thông tin của tên CBNV để kiểm tra nhanh chóng, chính xác.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R38, khi vào nhật ký truy cập, phần mềm chỉ ghi lại số hiệu cán bộ của hồ sơ CBNV thay đổi, CBTC không biết rõ được số hiệu cán bộ này của ai, nếu muốn biết lại phải quay lại màn hình hồ sơ tra cứu nên mất thời gian.

– Kể từ phiên bản R38, chương trình sửa thông tin Số hiệu cán bộ ở phần Mô tả trên nhật ký truy cập cho rõ ràng: Cán bộ nhân viên: <Số hiệu cán bộ> – <Họ và tên>

  • Vào menu Hệ thống\Nhật ký truy cập.
  • Tại phần Mô tả, chương trình hiển thị rõ đã chỉnh sửa/thêm/xóa… thông tin cho cán bộ nhân viên nào.

Cập nhật 07/04/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA