CBTC muốn ghi nhận đúng loại nâng lương (lý do nâng lương) cho CBNV để tăng độ xác thực cho hồ sơ CBNV

1. Mục đích

Giúp CBTC ghi nhận đúng loại nâng lương (lý do nâng lương) cho CBNV để tăng độ xác thực cho hồ sơ CBNV.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R38, phần mềm đã có ghi đầy đủ các thông tin của quá trình lương tuy nhiên chưa ghi nhận lý do nâng lương là gì nên khi nhìn vào chưa đủ độ xác thực và đầy đủ của thông tin.

– Kể từ phiên bản R38, khi thêm quá trình lương hay cập nhật quyết định nâng lương thì cho phép nhập Lý do nâng lương.

  • Vào menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang.
  • Chọn mục 3. Quá trình lương, phụ cấp.
  • Tại phần Quá trình lương, nhấn Thêm để thêm mới hoặc sửa quá trình lương đã có trước đó.
  • Khai báo các thông tin Lương, nhập Lý do nâng lương.

Cập nhật 10/04/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA