CBTC muốn thêm nhân viên hợp đồng 68 vào Báo cáo danh sách tiền lương công chức để thống kê đủ số lượng cán bộ của đơn vị

1. Mục đích

Giúp CBTC thêm nhân viên hợp đồng 68 vào Báo cáo danh sách tiền lương công chức để thống kê đủ số lượng cán bộ của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R38, Báo cáo danh sách và tiền lương hiện tại chỉ thống kê đối tượng Công chức và Viên chức, không thống kê hợp đồng NĐ 68.

– Kể từ phiên bản R38, Căn cứ vào Loại cán bộ là Lao động hợp đồng và Loại hợp đồng là Hợp đồng nghị định 68 để chương trình bổ sung thêm đối tượng là lao động hợp đồng 68 trên báo cáo danh sách và tiền lương.

  • Vào menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang, nhấn In\Báo cáo danh sách và tiền lương công chức, viên chức và hợp đồng nghị định 68.

  • Tích chọn Lấy cả CBNV hợp đồng NĐ68 trên tham số báo cáo.

Đối với cấp dưới:

– Đối với cấp trên:

  • Nhấn Đồng ý để in báo cáo.

Cập nhật 10/04/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA