Kế toán SGD muốn in biểu tổng hợp dự toán lương và thuyết minh phụ cấp ưu đãi + thâm niên nghề của toàn ngành

1. Mục đích

Giúp kế toán in được biểu tổng hợp dự toán lương và thuyết kinh phụ cấp ưu đãi + thâm niên nghề của toàn ngành.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R38, sau khi lập dự toán lương, chương trình in được quyết định nâng phụ cấp thâm niên nghề.

Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo dự toán và cải cách tiền lương.

  • Bảng thuyết minh nhu cầu thực hiện phụ cấp ưu đãi nghề:
    • Chọn Đợt lập dự toán, Năm lập dự toán.

    • Nhấn Đồng ý.

  • Bảng thuyết minh nhu cầu thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo:
    • Chọn Đợt lập dự toán, Năm lập dự toán.

    • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 10/04/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA