CBTC muốn quy hoạch 2 chức vụ/chức danh cho 1 cán bộ để đúng với thực tế

1. Mục đích

Giúp CBTC ghi nhận quy hoạch 2 chức vụ/chức danh cho 1 cán bộ để đúng với thực tế.

Ví dụ: CB Nguyễn Văn A được quy hoạch vào Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R38, phần mềm chỉ ghi được 1 chức vụ/chức danh cho vị trí được quy hoạch. 

– Kể từ phiên bản R38, chương trình 1 CBNV được quy hoạch vào 1 hoặc nhiều chức vụ (có thể chọn 1 hoặc nhiều hay ghi nhận thành 2 bản ghi có thời gian, nhiệm kỳ khác nhau).

  • Vào menu Nghiệp vụ khác\Quy hoạch cán bộ.
  • Nhấn Thiết lập tiêu chí quy hoạch để chọn Chức vụ cần quy hoạch.

  • Sau đó, nhấn Thêm để thêm cán bộ được quy hoạch.
  • Chọn Họ và tên cán bộ.
  • Chọn Chức vụ được quy hoạch bằng cách tích chọn 1 hoặc nhiều chức vụ.
  • Khai báo thêm các thông tin khác như Nhiệm kỳ quy hoạch, Ngày được quy hoạch.
  • Nhấn Cất để hoàn thành.

Cập nhật 10/04/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA