CBTC muốn theo dõi danh sách người được cử đi công tác/học ở nước ngoài để kiểm soát số người đi học

1. Mục đích

Giúp CBTC theo dõi danh sách người được cử đi công tác/học ở nước ngoài để kiểm soát số người đi học.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R38, phần mềm đã theo dõi được danh sách CBNV đào tạo tại nước ngoài tuy nhiên chưa ghi nhận thời gian công tác tại nước ngoài.

– Kể từ phiên bản R38, khi khai báo quá trình công tác trong đơn vị, bổ sung thêm loại quyết định Công tác nước ngoài & trạng thái làm việc “Đang công tác nước ngoài” để khai báo chi tiết thông tin về thời gian & mục đích công tác, học tập.

  • Vào menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang.
  • Chọn CBNV được cử đi công tác nước ngoài.
  • Chọn mục 2. Quá trình công tác. Nhấn Thêm tại phần Quá trình công tác.
  • Chọn Loại quyết định là Công tác nước ngoài.
  • Khai báo các thông tin bắt buộc khác: Trạng thái làm việc, Từ ngày, Nước đi công tác và 1 số thông tin không bắt buộc khác.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Đồng ý.
  • Nhấn Cất để lưu thông tin.

Cập nhật 10/04/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA