Kế toán mong muốn được tùy chỉnh truy lĩnh lương

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể tự tùy chỉnh trên bảng lương truy lĩnh để đúng với thực tế.

2. Chi tiết thay đổi

Sau khi lập bảng lương truy lĩnh, thực hiện tùy chỉnh như sau:

 • Nhấn Sửa mẫu truy lĩnh lương.

Thực hiện tùy chỉnh Tiêu đề, Thân trang, Chân chữ ký theo mong muốn của đơn vị:

 • Tiêu đề:
  • Kích đúp chuột vào tên tiêu đề để sửa lại tên theo mong muốn.
  • Có thể chọn lại kích thước chữ, in đậm, in nghiêng.

 • Thân trang:
  • Kích đúp chuột vào tên tiêu đề để sửa lại tên theo mong muốn.
  • Có thể chọn lại kích thước chữ, in đậm, in nghiêng.
  • Tại dòng Hệ số có thể chọn hiển thị mấy số sau dấu phẩy.

 • Chữ ký: tùy chỉnh tương tự.

 • Sau đó, nhấn Cất thành mẫu mới, nhập Tên mẫu mới, nhấn Đồng ý.

 • Để in mẫu, nhấn In, chọn in mẫu mới tùy chỉnh => phần mềm sẽ in đúng mẫu anh/chị vừa tùy chỉnh.
Cập nhật 11/04/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA