CBTC muốn cải tiến kích cỡ ô đăng nhập trên phần mềm QLCB.VN

1. Mục đích

Giúp cho CBTC có thể nhập đầy đủ tên và mã QHNS của đơn vị tại ô đăng nhập.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R42, cán bộ sử dụng phần mềm lần đầu thường không nhớ mã QHNS của đơn vị mình nên thường dò theo tên đơn vị tại ô đăng nhập. Tuy nhiên tên đơn vị quá dài, kích cỡ của ô đăng nhập lại quá nhỏ dẫn đến việc tên đơn vị bị ẩn một phần

Kể từ phiên bản R42, kích thước tại ô đăng nhập đã được tăng độ rộng, hiển thị đầy đủ tên của đơn vị.

Cụ thể như sau:

  • Tại màn hình đăng nhập vào phần mềm:

Cập nhật 31/07/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA