CBTC muốn hiển thị tên loại quyết định trên mẫu 2C/BNV

1. Mục đích

Giúp CBTC in được các mẫu sơ yếu lý lịch có hiển thị tên loại quyết định để dễ theo dõi, quản lý thông tin của CBNV.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R36, chương trình chưa hiển thị được tên loại quyết định khi in các mẫu sơ yếu lý lịch.

– Kể từ phiên bản R36, khi in các mẫu sơ yếu lý lịch: 1A-BNV, 2A-BNV, 2C-BNV,… thì chương trình sẽ hiển thị tên loại quyết định tương ứng với thời gian.

Cụ thể như sau:

  • Khi khai báo xong quá trình công tác có thông tin Loại quyết định, nhấn In, chọn in các mẫu sơ yếu lý lịch. Ví dụ in mẫu 2C-BNV/2008: Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV).

  • Chương trình sẽ hiển thị tên loại quyết định đi kèm với chức vụ/chức danh và nơi công tác.

Cập nhật 20/02/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA