CBTC muốn in được mẫu danh sách trích ngang lý lịch cán bộ, công chức theo mẫu của đơn vị

1. Mục đích

Giúp CBTC in được mẫu danh sách trích ngang lý lịch cán bộ, công chức theo mẫu của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55, hằng năm đơn vị thực hiện theo dõi thống kê một số thông tin chung của CBCCVC trong đơn vị bằng báo cáo “Danh sách trích ngang lý lịch cán bộ, công chức” thể hiện các thông tin bao gồm các thông tin về chức vụ, chức danh, ngạch, quê quán, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ lãnh đạo quản lý, tiếng dân tộc, ngoại ngữ, tin học, ….
Hiện tại phần mềm đã có mẫu Danh sách trích ngang tuy nhiên cách thể hiện nội dung trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chưa đáp ứng cách thể hiện giống đơn vị mong muốn và chưa có thông tin chứng chỉ lãnh đạo quản lý, thời gian bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

– Kể từ phiên bản R55, phần mềm bổ sung mẫu danh sách trích ngang theo yêu cầu của đơn vị.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo, tại đây phần mềm đã bổ sung báo cáo Danh sách trích ngang CBCCVC.

2. Chương trình in mẫu thể hiện các thông tin bao gồm các thông tin về chức vụ, chức danh, ngạch, quê quán, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị….theo đúng mẫu tại đơn vị đang sử dụng.

Cập nhật 02/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA