CBTC muốn in mẫu Hs02- VC/BNV theo thông tư 07/2019 có thể in được cho các cán bộ lao động hợp đồng

1. Mục đích

Giúp CBTC có thể in mẫu Hs02- VC/BNV theo thông tư 07/2019 cho các cán bộ lao động hợp đồng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R54, đơn vị có các đối tượng là Lao động hợp đồng, theo quy định chưa có mẫu sơ yếu lý lịch nào dành cho đối tượng này. Do đó SYT chỉ đạo có thể áp dụng mẫu HS02VC/BNV để dùng cho đối tượng này. tuy nhiên các phần tittle từ Viên chức cần đổi thành “Lao động hợp đồng” để phân biệt đối tượng.`

– Kể từ phiên bản R54, phần mềm cho phép in mẫu Hs02- VC/BNV theo thông tư 07/2019 cho các cán bộ lao động hợp đồng, khi in đối tượng là LĐHĐ thì sẽ sửa tiêu đề tương ứng thành Sơ yếu lý lịch lao động hợp đồng.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo\Hồ sơ, phần mềm đã bổ sung mẫu Hs02- VC/BNV: Sơ yếu lý lịch lao động.

Ngoài ra, anh/chị cũng có thể in tại màn hình chi tiết hồ sơ:

Hoặc có thể in tại màn hình tra cứu hồ sơ cấp dưới đối với đơn vị chủ quản, nội vụ. Hoặc in tại màn hình cập nhật SYLL của CBNV

2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn đơn vị công tác của CBNV cần in hồ sơ
  • Phần mềm tự động lấy lên những CBNV thuộc loại Lao động hợp đồng. Tích chọn CBNV cần in báo cáo và nhấn Đồng ý.

3. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 13/05/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA