CBTC muốn lấy lại các hồ sơ bị xóa nhầm một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn

1. Mục đích

GIúp CBTC lấy lại các hồ sơ CBNV bị xóa nhầm một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R42, khi xóa hồ sơ của CBNV, các dữ liệu sẽ bị mất khỏi phần mềm, do đó khách hàng phải yêu cầu phòng HTKT lấy lại thông tin đã xóa, phòng HTKT sẽ phải chạy quy trình xin phòng CNTT lấy lại dữ liệu cho khách hàng, việc này mất rất nhiều thời gian và công sức của các bộ phận hỗ trợ => khách hàng cũng phải chờ đợi lâu.

– Kể từ phiên bản R42, phần mềm hiện lên cảnh báo nếu muốn xóa hồ sơ CBNV đồng thời bổ sung chức năng Xuất khẩu dữ liệu

Cụ thể như sau

– Tại menu Hồ sơ, chọn CBNV cần xóa khỏi hồ sơ.

  • Nhấn vào Xóa để xóa hồ sơ cán bộ nhân viên.

  • Tại đây, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo Khi thực hiện xóa hồ sơ nhân viên, hệ thống sẽ xóa toàn bộ các dữ liệu phát sinh liên quan của các cán bộ nhân viên.
  • Khi nhấn Xuất khẩu dữ liệu, toàn bộ hồ sơ của CBNV vừa chọn xóa sẽ được tải về.

  • Chọn Xóa nếu muốn xóa toàn bộ các dữ liệu của CBNV.

–  Tại menu Tiền lương/Danh sách CBNV, để xóa CBNV trong danh sách hưởng lương, anh/chị thực hiện tương tự.

Cập nhật 31/07/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA