CBTC muốn nhập 2 quyết định công tác có cùng 1 ngày hưởng để ghi nhận đúng thông tin theo quyết định

1. Mục đích

Giúp CBTC nhập 2 quyết định công tác có cùng 1 ngày hưởng để ghi nhận đúng thông tin theo quyết định.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R54, CBTC muốn nhập 2 quyết định công tác có cùng 1 ngày hưởng để ghi nhận đúng thông tin theo quyết định. Hiện tại trên phần mềm trừ quyết định bổ nhiệm chức vụ kiêm nhiệm thì các quyết định khác phải khác ngày hưởng.

– Kể từ phiên bản R54, với các quá trình công tác trong đơn vị có Loại quyết định khác nhau mà cùng trạng thái làm việc, cùng chức vụ/chức danh thì cho phép ghi nhận cùng ngày hiệu lực.

Cập nhật 28/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA