CBTC muốn tăng dung lượng file nhập khẩu hồ sơ để tải được file nhập khẩu có dung lượng lớn

1. Mục đích

Giúp CBTC nhập khẩu file hồ sơ có dung lượng <= 3MB vào phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R40, CBTC chỉ được nhập khẩu file hồ sơ có dung lượng tối đa là 1MB.

– Kể từ phiên bản R40, CBTC có thể nhập khẩu được file hồ sơ có dung lượng tối đa là 3MB để thuận tiện trong quá trình khai báo.

Nếu nhập khẩu file hồ sơ có dung lượng >3MB => chương trình sẽ hiển thị cảnh báo “File nhập khẩu vượt quá dung lượng cho phép“.

Cập nhật 10/06/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA