CBTC tại Ninh Bình mong muốn in được các báo cáo định kỳ theo mẫu của Sở Nội vụ

1. Mục đích

Đáp ứng các mẫu báo cáo định kỳ tại SNV Ninh Bình.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R51, định kỳ CBTC SNV Ninh Bình cần tổng hợp một số báo cáo để thực hiện theo dõi tình hình chất lượng, số lượng CB, CC, VC. Tuy nhiên hiện phần mềm chưa đáp ứng các mẫu báo cáo này.

– Kể từ phiên bản R51, phần mềm đáp ứng các mẫu báo cáo của SNV Ninh Bình:

Cập nhật 12/01/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA