Khách hàng yêu cầu phần mềm có tính năng cho phép gọi MISA SUPPORT trực tiếp từ phần mềm

1. Mục đích

Giúp khách hàng gọi nhanh tổng đài hỗ trợ MISA SUPPORT trực tiếp từ phần mềm để công tác hỗ trợ khách hàng được nhanh hơn.

2. Chi tiết thay đổi

–  Chương trình cập nhật tổng đài hỗ trợ MISA SUPPORT ngay trên phần mềm.

–  Ngoài ra, MISA đã cập nhật thêm các kênh tư vẫn hỗ trợ khác:

Cập nhật 29/06/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA