Cho phép Sở nội vụ thông báo quyết định tinh giản biên chế trên toàn tỉnh

1. Mục đích

Hoàn thiện luồng thực hiện tinh giản biên chế: cho phép Sở nội vụ thông báo quyết định tinh giản biên chế trên toàn tỉnh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R54, phần mềm mới chi cho phép đơn vị chủ quản gửi danh sách đề nghị tinh giản biên chế lên đơn vị cấp trên, chứ chưa cho phép Sở nội vụ thông báo quyết định tinh giản biên chế.

– Kể từ phiên bản R54, phần mềm cho phép Sở nội vụ thông báo quyết định tinh giản biên chế trên toàn tỉnh.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị Sở nội vụ, sau khi nhận được quyết định của chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách đề nghị tinh giản biên chế, vào menu Tinh giản biên chế/Tổng hợp và nhấn Thông báo quyết định.

2. Khai báo form tham số:

  • Nhập Số quyết định
  • Nhập Ngày quyết định
  • Nhập Quyết định về việc
  • Nhập Nội dung thông báo 
  • Có thể kéo thả hoặc chọn đường dẫn tới file đính kèm liên quan
  • Nhấn Gửi

3. Sau khi gửi, trạng thái của đơn vị Sở nội vụ sẽ hiển thị là “Thông báo đã được gửi đến đơn vị cấp dưới”.

4. Đồng thời tại đơn vị cấp dưới cũng sẽ nhận được thông báo “Sở nội vụ đã gửi thông báo tinh giản biên chế” ngay tức thì.

Cập nhật 24/05/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA