Cho phép tra cứu thỏa thuận sử dụng phần mềm

1. Mục đích

Giúp CBTC tra cứu nhanh

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R40, CBTC có thể xem được Thỏa thuận sử dụng dịch vụ tại menu Trợ giúp.

Kéo thanh cuộn để xem chi tiết nội dung

Hoặc nhấn vào các đường link để xem nhanh nội dung được chọn.

Cập nhật 10/06/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA