Kế toán muốn file nhập khẩu phân hệ lương tự lấy thêm các khoản phụ cấp mới khai báo để nhập khẩu nhanh hơn

1. Mục đích

Giúp kế toán nhập khẩu được các khoản phụ cấp tự thêm mới của đơn vị để nhập khẩu nhanh hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R35, khi nhập khẩu danh sách CBNV hưởng lương thì không có cột phụ cấp để nhập liệu, đồng thời nếu tự thêm cột Phụ cấp và khai báo phụ cấp không có sẵn trên chương trình thì đang không nhập khẩu được.

– Kể từ phiên bản R35, khi nhập khẩu danh sách CBNV hưởng lương thì kế toán có thể khai báo được phụ cấp.

Cụ thể như sau:

  • Trước khi nhập khẩu, kế toán kiểm tra lại danh mục phụ cấp để tích chọn sử dụng cho các phụ cấp.
  • Vào menu Tiền lương\Danh sách CBNV. Nhấn Nhập khẩu.
  • Nhấn Tải tệp mẫu nhập khẩu về máy để khai báo, có các phụ cấp trong danh mục phụ cấp.
  • Trường hợp muốn khai báo thêm phụ cấp, anh/chị vào lại Danh mục\Phụ cấp, tích chọn sử dụng thêm phụ cấp nào. Sau đó trên file excel tự thêm cột phụ cấp để khai báo.
  • Lưu file excel lại và thực hiện nhập khẩu vào phần mềm => chương trình nhập khẩu thành công cho các phụ cấp.

Xem thêm hướng dẫn nhập khẩu danh sách CBNV tại đây.

Cập nhật 18/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA