CBTC muốn hiển thị chức vụ, chức danh kiêm nhiệm ở quá trình công tác mẫu 2C/BNV

1. Mục đích

Giúp CBTC in mẫu 2C/BNV sẽ hiển thị chức vụ, chức danh kiêm nhiệm ở quá trình công tác.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R35, căn cứ vào loại quyết định là Bổ nhiệm chức vụ kiêm nhiệm để in mẫu 2C/BNV có đầy đủ thông tin.

Cụ thể như sau:

  • Ví dụ khai báo quá trình công tác tại đơn vị cho CBNV (menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang). Chọn Loại quyết địnhBổ nhiệm chức vụ kiêm nhiệm.

  • Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Hồ sơ, chọn mẫu 2C/TCTW-98: Sơ yếu lý lịch.
  • Chọn CBNV cần in. Nhấn Đồng ý.

  • Chương trình sẽ hiển thị đúng chức vụ kiêm nhiệm của CBNV.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA