Hướng dẫn khai báo hồ sơ CBNV trên MISA QLCB để lấy lên thông tin tại sheet 5.2 Trình độ QLNN đầy đủ trong file xuất khẩu

Vấn đề:

 • Nhiều CBNV khai báo thiếu thông tin trong hồ sơ CBNV trên MISA QLCB (Ví dụ chỉ nhập thông tin Chứng chỉ; Quá trình bồi dưỡng;..), dẫn đến khi xuất khẩu file theo định dạng mẫu để nhập khẩu vào CSDLQG chưa đầy đủ.
 • CBNV vui lòng nhập đầy đủ theo hướng dẫn sau để thông tin trên file xuất khẩu được chính xác, đầy đủ.

Hướng dẫn thực hiện:

Để đảm bảo dữ liệu các cột thông tin tại sheet 5.2 Trình độ QLNN đầy đủ, CBNV cần khai báo thông tin như sau:

 1. Số CCCD/CMND: Lấy từ thông tin CBNV khai báo Số CMND/thẻ căn cước của mình tại mục 1.Thông tin cá nhân\Thông tin cá nhân khác.
 2. Họ và tên: Lấy từ thông tin CBNV khai báo Họ và tên của mình tại mục 1.Thông tin cá nhân\Thông tin chung.
 3. Những cột thông tin tiếp theo được lấy từ khai báo của CBNV tại mục 4. Trình độ, đào tạo, bồi dưỡng\Quá trình đào tạo:
  • Loại: Lấy từ thông tin CBNV khai báo Nhóm bằng cấp (Lý luận chính trị hoặc Quản lý nhà nước)
  • Từ ngày – Đến ngày: Lấy từ thông tin CBNV khai báo tại Thời gian.
  • Cơ sở đào tạo/Cơ sở đào tạo trường hợp không thuộc danh mục: Lấy từ thông tin CBNV khai báo tại Nơi đào tạo.

   • Nếu Nơi đào tạo có trong danh mục: sẽ lấy lên thông tin tại cột Cơ sở đào tạo.
   • Nếu Nơi đào tạo không có trong danh mục: sẽ lấy lên thông tin tại cột Cơ sở đào tạo trường hợp không thuộc danh mục.
  • Nước đào tạo: Lấy từ thông tin CBNV khai báo tại Nước đào tạo.
  • Trình độ đào tạo: Lấy từ thông tin CBNV khai báo tại Trình độ.
  • Hình thức đào tạo: Lấy từ thông tin CBNV khai báo tại Hình thức.
  • Văn bằng/Chứng chỉ được cấp: Lấy từ thông tin CBNV khai báo tại Văn bằng được cấp.

Cập nhật 16/03/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA