CBTC muốn in được thẻ CB-CCVC khi đã khai báo hồ sơ trên Phần mềm – Sở Nội vụ tỉnh An giang

1. Mục đích

Giúp CBTC in thẻ CBCCVC, bao gồm các thông tin: Ảnh thẻ, Họ và tên, Số hiệu cán bộ.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R35, chương trình cho phép in .

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang.
  • Tích chọn 1 hoặc nhiều cán bộ cần in, nhấn In\Thẻ CB-CCVC.

  • Chương trình in Thẻ CB-CCVC như sau:

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA