Đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục, CBTC muốn in quyết định nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo với CBCCVC của đơn vị theo đúng thẩm quyền được phân cấp

1. Mục đích

Giúp CBTC in được quyết định nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với CBCCVC của các đơn vị sự nghiệp giáo duc theo đúng thẩm quyền được phân cấp.

Theo NĐ 54/2011/NĐ-CP ngày 4.7.2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên nghề với nhà giáo quy định:

– Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức lương phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung( nếu có)

– Các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R38, phần mềm đã đáp ứng tính năng nhắc việc: thông báo các CBNV sắp được nâng phụ cấp thâm niên và lập danh sách nâng phụ cấp thâm niên nghề tuy nhiên chưa cho phép ra quyết định nâng phụ cấp.

– Kể từ phiên bản R38, chương trình in được quyết định nâng phụ cấp thâm niên nghề.

  • Lập danh sách CBCCVC được nâng phụ cấp thâm niên nghề bằng cách vào menu Hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp.
  • Chọn loại nâng lương là Nâng phụ cấp thâm niên nghề.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

  • Sau khi lập xong danh sách CBCCVC được nâng phụ cấp thâm niên nghề, nhấn Cập nhật hồ sơ hoặc Gửi đề nghị nâng lương nếu muốn gửi lên cho cấp trên phê duyệt.
  • Nhấn In, chọn QĐ nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Cập nhật 07/04/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA