Kế toán muốn bổ sung bảng thanh toán phụ cấp ưu đãi riêng

1. Mục đích

Giúp kế toán in được bảng thanh toán phụ cấp ưu đãi riêng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R40, chương trình đã đáp ứng bảng thanh toán phụ cấp ưu đãi, tuy nhiên do đặc thù các đơn vị khác nhau nên mẫu bảng thanh toán phụ cấp ưu đãi cũng khác nhau. Mẫu in có thể phù hợp với đơn vị này nhưng không phù hợp với đơn vị khác.

– Kể từ phiên bản R40, chương trình cho phép kế toán tùy chỉnh được bảng thanh toán phụ cấp ưu đãi để phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị.

  • Trên bảng lương, nhấn Sửa mẫu bảng lương.
  • Kích đúp chuột vào Bảng thanh toán phụ cấp ưu đãi ngành (tùy chỉnh).

  • Thực hiện tùy chỉnh mẫu bảng lương theo nhu cầu của đơn vị: Tiêu đề, Thân trang, Chân chữ ký.

Tham khảo phim hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 15/06/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA